Chuyên mục: Liên Minh Huyền Thoại

Đội hình SKT T1 tham dự MSI 2019
Liên Minh Huyền Thoại

500 Anh Em đâu? Săn các thành viên SKT T1 nào!!!

Hôm nay, các thành viên SKT gồm: Faker, Khan, Mata, Teddy, Clid và các thành viên trong ban huyến luyện đã ra sân bay để chuẩn bị đến Việt Nam. Anh xem nào rank Bạch Kim trở lên chuẩn bị

Scroll to Top