Siêu xạ thủ SKT Teddy “Lên Đồng” với Vayne hành nát cao thủ Hàn