Hãy xem Leblanc trong tay Faker đi!!! “QUỶ VƯƠNG là đây chứ đâu…