500 Anh Em đâu? Săn các thành viên SKT T1 nào!!!

Hôm nay, các thành viên SKT gồm: Faker, Khan, Mata, Teddy, Clid và các thành viên trong ban huyến luyện đã ra sân bay để chuẩn bị đến Việt Nam. Anh xem nào rank Bạch Kim trở lên chuẩn bị đi săn các ông thần này nào.

Update: Tên ingame của các thành viên SKT T1 – Chuẩn bị săn nào 500 ae.

500 Anh Em đâu? Săn các thành viên SKT T1 nào!!! - Tốc Chiến

Đội hình SKT T1 tham dự MSI 2019
Đội hình SKT T1 tham dự MSI 2019
"Thành cát tư hãn" và Haru
“Thành cát tư hãn” và Haru
SKT. Khan
SKT. Khan
"Lầy" SKT.Faker
“Lầy” SKT.Faker
Mata "khá đẹp zai'
Mata “khá đẹp zai’
Thần rừng Clid
Thần rừng Clid
Nhân viên gank team - SKT Teddy
Nhân viên gank team – SKT Teddy
Skt.Haru
Skt.Haru