Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP

Kể từ khi làm lại, Galio đã được sử dụng rất nhiều ở các máy chủ khác nhau. Các kỹ năng đã được làm lại, hình ảnh đẹp mắt hơn và đặc biệt là sức mạnh cực bá khiến cho vị tướng này vô đối ở nhiều phiên bản trước khi bị nerf.

Galio mùa 10 là 1 tướng có khả năng gây sát thương AP cực lớn. Ngoài ra, độ trầu bò của hắn cũng khiến cho nhiều AD ngán ngẩm. Bởi mặc dù lên tank nhưng sát thương gây ra cũng không hề nhỏ.

Vậy, làm sao để sử dụng thành thạo vị tướng Galio này, tất cả đã có trong bài viết của Tocchientv.com. Từ cách chọn bảng ngọc, lên đồ cũng các combo các kiểu con đà điểu.

Phép Bổ Trợ

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Tốc biến: Bạn có thể sử dụng phép bổ trợ này kết hợp với chiêu W ( Lá Chắn Durand với combo: W + Tốc biến). Khi địch bị dính hiệu ứng này trong vùng của chiêu thức, họ sẽ bị làm choáng. Từ đó, tiếp tục tung chiêu E để hất tung và cuối cùng bạn sẽ cần chiêu Q để gây thêm sát thương. Đây là 1 combo rất mạnh của Galio mà tốc biến là 1 yếu tố rất quan trọng.

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Dịch chuyển: Khiến bạn có khả năng sống sót chống lại những vị tướng như Cassiopeia hay cho bạn thêm nhiều cơ hội để gây thêm áp lực lên các đường khác.

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Thiêu đốt: Bạn không muốn đi đường an toàn mà muốn hổ báo với đối phương, hãy dùng phép bổ trợ Thiêu đốt.

Bảng Ngọc Galio Mùa 10

Galio đi MID

bảng ngọc galio đi mid

Galio đi HỖ TRỢ

bảng ngọc galio đi hỗ trợ

Galio đi TOP

bảng ngọc galio đi top

Trang Bị cho Galio đi TOP / MID / HỖ TRỢ

Khởi đầu

MID

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến hoặc Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

TOP

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

HỖ TRỢ

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Trang bị chấn phái

MID

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

HỖ TRỢ

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

TOP ( Tank )

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Giày

TOP/MID

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

HỖ TRỢ
Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Tùy chọn khác

Trang bị sức mạnh phép thuật

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Trang bị Tank

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Bộ trang bị Galio đi MID

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Bộ trang bị Galio đi TOP TANK

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Bộ trang bị Galio đi HỖ TRỢ

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Kỹ Năng của Galio – Thứ Tự Nâng Chiêu

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Nâng kỹ năng cho Galio

Nội tại – Cú nện khổng lồ: Đây là nội tại của Galio. Cứ khoảng vài giây, Galio khi đánh thường sẽ thực hiện 1 cụ nện xuống mặt đất, gây sát thương 1 vùng nhỏ. Ngoài ra, khi thực hiện kỹ năng Q ( Đôi cánh chiến trận) trúng kẻ địch, nội tại – Cú nện khổng lồ sẽ được giảm 4 giây hồi chiêu.

Đôi canh chiến trận ( Q ): Galio mở rộng 2 đôi cánh của hắn và tung ra 2 luồng gió hướng cùng 1 điểm, tạo ra một lốc xoáy nhỏ. Điều này sẽ gây ra sát thương phép thuật lên các tướng nằm trong vùng đó. Hơn nữa, 2 luồng gió chạm vào quái hay tướng đều gây 1 chút sát thương phép.

Đây là kỹ năng gây sát thương chính của Galio và cũng là công cụ để dọn dẹp lính rất mạnh của hắn.

Ngoài ra, nhớ kỹ rằng: hãy sử dụng chiêu Q thật chuẩn xác và kỹ lưỡng. Vì nó là chiêu dọn dẹp lính duy nhất ( mặc dù vẫn có chiêu E, nhưng ít sát thương) mà thời gian hồi chiêu ban đầu lên đến 10s. Chính vì vậy, để đi đường tốt với các pháp sư khác, hãy cố gắng làm sao cho chiêu Q có thể gây sát thương lên cả tướng địch và quái.

Chiêu Q của Galio

Lá chắn Durand ( W ): Khi Galio kích hoạt chiêu thức W, hắn sẽ đi vào trạng thái phòng ngủ, tốc độ di chuyển chậm hơn. Tạo ra 1 vọng tròng xung quanh bản thân. Khi kết thúc trạng thái này, bất kỳ kẻ địch nào đừng trong vùng va chạm với lá chắn Durand đều bị khiêu khích. Nếu không va chạm với bất kỳ tướng địch nào, chúng sẽ tạo cho Galio 1 lớp giáp bảo vệ.

Nội tại: Sau 12 giây không chịu sát thương, Galio nhận một lá chắn hấp thụ sát thương phép.

Chiêu W của Galio

Cú đấm công lý ( E ): Galio lùi lại 1 bước, sau đó lao tới phía trước. Nếu Galio va chạm với tướng địch hoặc vật cản, hắn sẽ dừng lại. Trường hợp Galio va chạm với tướng địch, hắn sẽ gây sát thương và làm hất tung kẻ địch lên.

Chiêu thức này khá giống với chiêu cuối R của Malphite nhưng chỉ với 1 mục tiêu duy nhất. Đây cũng là 1 kỹ năng vừa để tấn công cũng như phòng ngủ tuyệt vời của Galio. Giúp hắn có thể tránh được các pha gank từ team địch hay cho hắn thêm khả năng khống chế các tướng ở gần, kết hợp với kỹ năng Q tạo ra 1 vùng sát thương sẽ làm cho địch bị tiêu hao máu rất nhiều.

Siêu hùng giáng thế ( R ): Galio sẽ bay lên bầu trời và lao xuống chỗ tướng đồng minh đã chọn từ trước đó. Mục tiêu Galio chọn sẽ được giảm sát thương bị gây ra bởi team địch đến tận khi Galio đáp xuống. Khi Galio đáp xuống, hắn sẽ gây ra địa chấn xung quanh vùng chiêu thức, gây sát thương và hất tung các tướng ở trong phạm vi này.

Chiêu R của Galio

Hướng Dẫn Chơi Galio

Giai đoạn đầu game

Ở giai đoạn đi đường, đối với Galio bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản là: Ngồi xuống – Farm – Farm và Farm. Đúng vậy, giai đoạn đầu Galio có 1 kỹ năng gây sát thương tốt nhất là chiêu Q, mà Q hồi lại tận 10s nên hãy farm lính giai đoạn này và chờ có những trang bị đầu tiên.

Ngoài ra, nếu bạn thấy có khả năng để tiêu diệt đối phương thì hãy sử dụng kỹ năng E – W – Q kết hợp nội tại để gây sát thương lên tướng địch.

Mẹo nhỏ là hãy hit đòn đánh Q trúng kẻ địch, bạn sẽ được giảm 4s hồi nội tại – Cú nện khổng lồ.

Với những tướng đẩy đường mạnh mà có muốn trao đổi chiêu thức với bạn, hãy sử dụng chiêu W để giảm sát thương gây ra và lùi lại. Tránh trao đổi chiêu thức với các vị tướng trao đổi mạnh như Fiora hay Darius.

Giai đoạn Mid/Late game

Khi tham gia giao tranh, nếu bất cứ đồng minh nào của bạn gặp nguy hiểm, hãy sử dụng chiêu cuối R ( siêu hùng giáng thế ) để giảm sát thương gây ra và cứu sống họ.

Galio không phải tướng có khả năng đẩy lẻ quá tốt, vậy nên cố gắng hỗ trợ đồng đội bằng chiêu cuối R là 1 cách rất hữu ích.

Combo Galio cực BÁ ĐẠO

  1. Combo nhanh ( E – AA – Q – W – AA)

Khi bạn không muốn kẻ địch có thể Tốc biến và chạy đi thì đây là một combo nhanh với lượng CC tốt mà bạn nên áp dụng.

2. Combo đầy đủ ( E – AA – W – Q – AA)

Khi bạn cần nhiều sát thương hơn để nhanh chóng tiêu diệt đối phương, hãy áp dụng combo đầy đủ này nhé.

3. Combo nhanh với Tốc biến

Đây là combo mạnh hơn và gây đột biến lớn, khiến địch không kịp tốc biến. Với combo này, bạn cần vận chiêu W trước ( chưa được thả ra), sau đó tốc  biến vào khu vực có địch và thả chiêu W ra. Lúc đó, kẻ địch đã bị khiêu khích, bạn hãy tiếp tục sử dụng chiêu Q hoặc E ( nếu chưa sử dụng), cuối cùng là sử dụng nội tại – Cú nện khổng lồ.

Ưu – Nhược điểm của Galio

Ưu điểm

  • Khả năng khống chế nhiều đối tượng ( W + FLASH là combo cực mạnh của Galio).
  • Khả năng farm lính nhanh.
  • Cứng cáp, khó có thể bị hạ gục bởi pháp sư khi ở giai đoạn đi đường.
  • Sát thương gây ra nhiều. Đây là điều mà nhiều vị tướng tanker khác khó mà có được ( Nhờ chiêu Q ).
  • Mở giao tranh hoặc phá giao tranh cực kỳ tốt với chiêu cuôi R ( Siêu hùng giáng thế). Ngoài ra, khi đồng minh ở trong vòng tròn nhỏ của chiêu cuối Galio, họ sẽ được hưởng 1 lượng giáp nho nhỏ.

Nhược điểm

  • Rất khó để chạy trốn. Mặc dù có chiêu E có thể lướt đi 1 đoạn ngắn. Tuy nhiên, khi lướt đi mà gặp phải tướng địch chăn sẽ hất tung tướng địch lên và dừng lại.
  • Hồi chiêu cao ở giai đoạn đầu game.

Video Hướng Dẫn Chơi Galio

Tiêu điểm tướng – Galio ( Nguồn: Vietnam Esport TV)

Galio trong tay của Faker càn quét máy chủ Hàn Quốc

https://www.youtube.com/watch?v=OAdD-xVagF0

Tướng Khắc Chế Galio

Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến Galio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc ChiếnGalio Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Galio đi Top, Mid FULL AP - Tốc Chiến

Đây là 1 số cách tướng có khả năng đi đường mạnh và có thể trao đổi chiêu thức cực lời, đặc biệt là Fiora và Darius. Hãy cố găng đi đường 1 cách an toàn, tránh bị solo kill nhất có thể.

Trên đây là bài hướng dẫn cách chơi Galio mùa 10 của Tocchientv.com. Mong rằng với những bảng ngọc, hưỡng dẫn trên bạn sẽ làm chủ được vị tướng này và thi đấu thật tốt trong máy chủ xếp hạng.