Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill )

Hướng dẫn cách chơi Darius mùa 10 đi TOP  và cách lên đồ, bảng ngọc dành cho Darius. Darius là vị tướng có khả năng solo cực mạnh và đi đường không sợ bất kỳ đồng nghiệp nào bên kia chiến tuyến cả. Với bảng ngọc full sát thương, tanker và bộ trang bị mà chúng tôi sưu tầm dưới đây, bạn hoàn toàn có khả năng trở thành master vị tướng Darius này.

Hãy cùng đọc bài viết này để biết thêm về sức mạnh thực sự của Darius trong truyền thuyết nhé.

Phép Bổ Trợ

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Hãy luôn luôn sử dụng 2 phép bổ trợ này là Tốc biến và Hồi máu.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnTốc biến: Phép bổ trợ tốt nhất cho mọi game đấu. Cũng là phép bổ trợ bắt buộc cần có cho Darius.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Tốc hành là phép bổ trợ tuyệt vời dành cho Darius trong 1 số trường hợp. Giúp hắn ta có tốc độ di chuyển để theo đuổi kẻ địch đang cố gắng thả diều hắn ta. Nó cũng giúp bạn trong giao tranh tổng.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Dịch chuyển: Tốt cho hầu hết các tướng đi đường trên. Hữu ích nếu đường dưới cần sự trợ giúp. Tuy nhiên, Tốc hành vẫn là sự lựa chọn tốt hơn cho Darius bởi nó hạn chế được điểm yếu của Darius là dễ bị thả diều. Trung thực mà nói thì việc lựa chọn Tốc hành hay Dịch chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.

Bảng Ngọc Darius Mùa 10

Bảng ngọc Darius đi TOP cực an toàn – Bước Chân Thần Tốc

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Bảng ngọc Darius Hổ báo với: Chinh phục – Pháp thuật

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Bảng ngọc Darius màu 9: Dư chấn

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Trang Bị cho Darius đi TOP mùa 10

Khởi đầu

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Trang bị chấn phái

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Giày

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Trang bị Tank

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Tùy chọn khác/Trang bị tình huống

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Bộ trang bị cho Darius 1

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Bộ trang bị cho Darius 2

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Bộ trang bị khi đối đầu với AD mạnh dành cho Darius

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Bộ trang bị khi phải chống lại AP mạnh cho Darius

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Kiếm Doran: Chọn nó nếu bạn cảm thấy tự tin khi đi đường. Nếu bạn có thể tấn công kẻ thủ nhiều hay địch là cận chiến thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng trang bị này.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Khiên Doran: Hợp lý khi trong 1 trận đấu khó khăn. Trang bị này kết hợp với ngọc – Ngọn gió thứ hai sẽ giúp Darius hồi lại khá nhiều lượng máu. Nếu bạn là người mới sử dụng Darius thì nên lên trang bị này khởi đầu trận đấu.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Bình thuốc biến dị: Nếu đi đường là 1 cuộc thi farm lính thì đây có thể là một lựa chọn không tồi. Bình thuốc biến dị sẽ giúp bạn ở lại đường lâu hơn và mang lại một chút sát thương khi trao đổi chiêu thức. Ngoài ra, trang bị này cũng có thể giúp bạn có chiến công đầu nhé.

Trang bị trấn phái: bạn sẽ phải quyết định xem nên lựa chọn Rìu Đen hay Tam Hợp Kiếm để là trang bị chính. Bạn chỉ có thể chọn một và sự lựa chọn của bạn sẽ quyết định phong cách chơi của bạn trong trận đấu đó. Hãy cùng so sánh xem 2 trang bị này có gì khác nhau.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnRìu Đen có vẻ tốt hơn giai đoạn đầu. Nó mang lại nhiều máu hơn, điều này có nghĩa là Darius sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn. Ngoài ra, Rìu Đen cũng mang lại sức mạnh công kích và 20% thời gian hồi chiêu. Ưu điểm tuyệt vời nhất so với Tam hợp kiếm theo quan điểm của mình là giá. Tam Hợp Kiếm là trang bị đắt nhất trong game LMHT và với sự chênh lệnh lên đến 733 vàng thì nó quả thực là 1 vấn đề không nhỏ. Đặc biệt khi thời gian đầu kiếm tiền có vẻ rất khó.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnTrái lại, Tam Hợp Kiếm mang lại cho bạn khả  năng carry game cao hơn. Nó không mang lại giáp như Rìu Đen hay không mang lại nhiều sức mạnh công kích và khả năng hồi máu. Đổi lại, trang bị này có thể làm được nhiều thứ khác. Tam Hợp Kiêm đem lại cho bạn lượng mana tốt và giảm thời gian hồi chiêu đảm bảo bạn thoải mái spam chiêu thức. Tốc độ đánh mà Tam Hợp Kiếm mang lại sẽ giúp bạn nhanh chóng dồn stack và tốc độ di chuyển, điều mà Darius đặc biệt cần đến.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Móng vuốt Sterak: là món đồ lớn thứ 2 nêu ưu tiên lên cho Darius, vừa có sát thương, vừa tăng độ chống chịu trâu bò cả Sát thương vật lý và Sát thương phép thuật cho Darius.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Giáp liệt sĩ: Đây là trang bị chống chịu tốt nhất dành cho anh chàng này. Nó mạng lại cho Darius khả năng lượt đuổi đáng kinh ngạc, tốc độ di chuyển cùng với máu và giáp vô cùng tuyệt vời.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Giáp tâm linh: Kể ra khi không có kháng phép, giáp tâm linh vẫn là 1 sự lựa chọn tốt cho Darius. Tại sao lại vậy ư ? Đó chính là hồi máu. Trang bị này tăng 30% khả năng hồi máu. Điều này có nghĩa là thay vì hồi lại 36% lượng máu còn thiếu của bạn bằng cách đánh 3 người, bạn sẽ hồi phục 45%. Hồi máu và kháng phép giúp Darius chiến đầu với các vị tướng pháp sư dễ dàng như nhai kẹo.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Khiên băng Randuin: Trang bị này rất tốt khi Darius phải chống lại ADC lên chí mạng cao. Đặc biệt khi mà meta botlane gánh team đang nổi gần đây. Với lượng máu cộng thêm và giáp  cùng việc giảm 20% sát thương từ đòn chí mạng.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Rìu đại mãng xà: Trang bị gây rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng LMHT khi sử dụng Darius. Bạn có thể nghĩ rằng đây là trang bị tuyệt vời dành cho vị tướng này bởi khả năng hồi máu, sát thương mang lại,…Tuy nhiên, nó thật sự không phải quá tuyệt vời ở nhiều điểm nếu mình trung thực nói ra. Mình đã bị giết khá nhiều lần khi sử dụng Rìu Đại Mãng Xà này thay vì một trang bị tank. Sát thương gây ra cũng không phải điều gì quá ấn tượng. Bạn có thể sử dụng trang bị này nếu không mua Móng Vuốt Sterak. Ngoài ra, giá của Rìu Đại Mãng Xà cũng thuộc loại đắt nhất với 3500 vàng. Nếu bạn là người mới chơi Darius thì mình khuyên bạn nên sử dụng Móng Vuốt Sterak hơn.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Vinh quang chân chính: Tại sao ư? Tại vì nó rẻ. Giúp bạn thoát khỏi bị tấn công rất tốt. Hãy tưởng tượng khi có lương stack cao và Darius phi như 1 cỗ xe tăng mang đầy thuốc nổ đến thì thế nào. Cực kỳ mạnh phải không. Chỉ cần kích hoạt nó và bật W + R.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Mũ thích nghi: Trường hợp duy nhất bạn nên sử dụng trang bị này là khi bạn phải đối đầu với pháp sư với sát thương phép thuật gây ra lơn như Ryze hay Cassiopeia.

Kỹ Năng của Darius – Thứ Tự Nâng Chiêu

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Nâng kỹ năng cho Darius top

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnNội tại  – Xuất Huyết: Các đòn tấn công cơ bản và khả năng gây sát thương của Darius khiến kẻ địch bị chảy máu trong 5 giây, gây sát thương vật lý 13 – 30 (dựa trên cấp độ) (+ 30% Sức mạnh công kích) trong suốt thời gian. Xuất Huyết sẽ kích hoạt cứ sau 1,25 giây và có thể dồn tới 5 lần, tối đa 65 – 150 (dựa trên cấp độ) (+ 150% Sức mạnh công kích) sát thương vật lý trong suốt thời gian.

Nếu kẻ địch bị xuất huyết ở mức tối đa, Darius sẽ nhận được hiệu ứng Sức Mạnh Noxus, cộng thêm một lượng sát thương lớn.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Tàn sát ( Q ): Darius chuẩn bị rìu của mình trong 0,75 giây, sau đó vung nó xung quanh, gây sát thương vật lý cho kẻ địch xung quanh. Sát thương gây ra khi vung lưỡi rìu nhiều hơn so với trúng cán rìu. Darius hồi máu cho 12% – 36% (dựa trên lượng tướng địch bị trúng lưỡi rìu).

Kỹ năng này vô cùng quan trọng. Hãy học cách dự đoán hướng di chuyển của kẻ địch để gây sát thương lên họ ( elo thấp khó né chiêu Q của Darius). Ở những elo cao, người chơi khác có thể sẽ học cách né chiêu Q theo thói quen đánh của bạn. Vì vậy, hãy sử dụng W hoặc E trước khi sử dụng Q nhé.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Đánh thọt ( W ): Đòn đánh tiếp theo của Darius tấn công vào mục tiêu và gây sát thương. Khi bị chảy máu, kẻ địch sẽ bị giảm tốc độ di chuyển. Khi Đánh thọt giết chết được mục tiêu nhắm đến, bạn sẽ được hồi mana và khoảng 50% thời gian hồi chiêu.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Bắt giữ ( E ): Darius kéo tất cả kẻ địch ở trước mặt về phía hắn, làm chậm 40% trong vòng 1s. Nội tại của chiêu này là  xuyên giáp theo %, vì vậy đây là kỹ năng cần được nâng thứ 2 sau chiêu Q để có nhiều xuyên giáp nhất có thể khi về giữa và cuối trận đấu. Giúp Darius có thể gây ra sát thương lớn ngay cả các vị tướng đỡ đòn.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Máy chém Noxus ( R ): Darius nhảy xổ vào một tướng địch rồi tấn công bằng một cú bổ chí từ, gây sát thương chuẩn. Lượng sát thương sẽ được gia tăng theo những điểm cộng dồn của nội tại Xuất Huyết trên mục tiêu. Nếu Máy Chém Noxus kết liệu 1 mục tiêu nào đó, kỹ năng này sẽ được tái sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn.

Hướng Dẫn Chơi Darius đi TOP

Giai đoạn đầu game

Giai đoạn đầu của Darius là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng trong game đó. Nó quyết định liệu bạn sẽ trở thành thần thánh (godlike), đồ sát toàn bộ team địch hay chỉ là con lính di động. Điều khiến cho Darius trở thành sự lựa chọn cho việc solokill là khả năng đi đường.

Hãy nhớ rằng mục tiêu của bạn ở giai đoạn này là lăn cầu tuyết. Giết địch , buộc đối thủ phải lùi lại phía sau trong khi bạn có thể thoải mái farm lính. Nếu đối thủ có dám lăm le lên tiêu diệt creep thì hãy bạn chỉ cần giết hắn ta 1 lần nữa. Nếu bạn chơi đúng cách, bạn hoàn toàn có thể được cứ double kill khi thằng rừng lên gank. Mình đã chơi và xem nhiều người chơi vị tướng này nên mình biết khả năng cần 1 trở lên là cực gắt. Farm vẫn là điểm tiên quyết bạn nên quan tâm. Bởi giết cũng không bù đắp lại lượng vàng nếu farm hụt nhiều. Cứ khoảng 20 creep được coi như giết 1 mạng. Vậy nên, hãy cân bằng giữa farm và đè đường đối phương nhé.

Giai đoạn Mid/Late game

Bây giờ là lúc bạn nên chuyển con mồi đa dạng hơn, chĩa vào các đường khác. Thời điểm nay, nếu bạn làm tốt là khi bạn đã phá hủy được trụ đối phương. Cố gắng đẩy đường nhanh với chiêu Q, sau đó đi roam mid lane hoặc có thể sử dụng Dịch chuyển nếu cảm thấy Botlane đang xảy ra giao tranh. Lưu ý, đừng có ham hố mạng quá mà ra xa khỏi lane nhé. Bởi vì nếu roam nhiều, bạn sẽ mất lợi thế về cấp độ mà đã hao công tổn sức xây dựng từ giai đoạn đầu game. Kết thúc giai đoạn mid game, nếu bạn không làm cho team địch mất trụ hoặc cách biệt lớn về vàng, kill thì có thể coi là thất bại. Sức ảnh hưởng của bạn sẽ không được như ban đầu nữa. Tình thế sẽ trở nên khó hơn 1 chút.

Cố gắng tham gia vào combat để có thêm nhiều kill và hỗ trợ team bạn bởi khả năng carry và solo 1 vs 5 trong giao tranh rất tốt của Darius.

Comba Darius

Dưới đây là Combo Darius rất hiệu quả mà khá nhiều cao thủ đang sử dụng:

Tàn sát ( Q ) -> Bắt giữ ( E ) -> Đánh thường -> Đánh thọt ( W ) -> Tàn sát ( Q )-> Máy chém Noxus ( R ).

Video hướng dẫn combo:

Ưu – Nhược điểm của Darius mùa 10

Ưu điểm

 • Gây ra lượng sát thương không thể tưởng tượng nổi.
 • Rất khó để giết Darius vì hắn có khả năng hồi máu cực bá đạo.
 • Có thể chiến thắng combat dễ dàng với Darius, 1v2, 1v3,1v5 hoàn toàn có thể.
 • Chiến thắng mọi kèo đường trên nếu chơi đúng chuẩn.
 • Trừng phạt sai lầm của đối phương dễ dàng.
 • Có thể bị thọt nhưng khi có 1 vài trang bị, Darius sẽ trở lại và hành nát đối phương.

Nhược điểm

 • Hụt E có thể đồng nghĩa với chết.
 • Ở elo cao, rất dễ để hụt Q nếu bạn không chủ động sử dụng W và E.
 • Không hẳn là tanky như các vị tướng chống chịu khác.
 • Tầm đánh ngắn.
 • Cần có chút thời gian để tích điểm nội tại, nếu muốn gây damge mạnh nhất.

Video Hướng Dẫn Chơi Darius

Tiêu điểm tướng Darius đi TOP

Chiêm ngưỡng sức mạnh kinh khủng trong tay KZ Khan

https://www.youtube.com/watch?v=cnPLXnK0eZQ

Tướng Khắc Chế Darius

Dưới đây là một số vị tướng có thể khắc chế được Darius phần nào đó như Riven, Renekton, Vladimir. Những vị tướng được chọn lọc theo số liệu thống kê tỉ lệ thắng khi đối đầu với Darius của Op.gg.

Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến Darius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc ChiếnDarius Mùa 10: Bảng Ngọc, Lên Đồ Darius đi Top ( 1 Bổ = 1 Kill ) - Tốc Chiến

Trên đây là tất cả những gì mà mình muốn chia sẽ trải nghiệm và hiểu biết của mình về Darius. Với những thông tin được đề cập bên trên, hy vọng rằng bạn sẽ trang bị cho mình những bảng ngọc, cách lên đồ cũng như ưu – nhược điểm của Darius để có thể sử dụng thành thạo vị tướng này nhé.